Курс:

Цифрова трансформація фінансових послуг: Європейські та українські студії

Про курс

Курс розроблено у межах Модуля Жана Моне «Роль захисту споживачів фінансових послуг для фінансової стабільності в цифрову епоху: європейські підходи» 620509-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Розвиток цифрових технологій стрімко змінює смаки та вподобання споживачів. Поширення смартфонів та доступність бездротового інтернету, поява соціальних мереж та спеціальних додатків разом зі зростанням трудової міграції населення та появою «стартапів», що потребують альтернативних шляхів фінансування, зумовили появу попиту на нові фінансові послуги та продукти, які відповідають ері цифрових технологій. Консервативність та законодавчі обмеження не дозволили класичним фінансовим установам відреагувати на нові запити споживачів, що сприяло появі так званих FinTech компаній, що спеціалізуються на створенні нових технологічних рішень для класичних фінансових послуг. Змінюючи традиційну концепцію грошових переказів, кредитування та інвестування, вони сформували нову нішу в рамках ринку фінансових послуг – «FinTech послуги», динамічний розвиток яких зумовлює актуальність їх ролі та значення в економіці країни. Водночас, нова якість та спектр доступних споживачам фінансових послуг, зумовили появу нових ризиків та проблем, які  потребують вивчення.

Навчальний матеріал у розрізі кожної теми супроводжується цікавими фактами з представленої тематики, містить конспект лекцій з переліком основних понять, дискусійні питання та практичні завдання, тести. Лекційні матеріали та практичні завдання курсу доповнені ілюстраціями та посиланнями на додаткові джерела, що в цілому сприяє активізації засвоєння економічних понять. Практичні завдання до кожної теми сформовані з урахуванням розвитку аналітичних та дослідницьких компетенцій студентів. Серед безсумнівних переваг пропонованого курсу є його орієнтація на сучасні тренди у фінансовій сфері з урахуванням ролі і значення цифрової революції.

Курс є логічним продовженням дисиплін "Фінанси", "Банківська справа", "Ринок фінансових послуг".

Мета та завдання:

Мета курсу: досягнення студентами сучасного конструктивного, фундаментального мислення та системи спеціальних знань у галузі цифрового банкінгу, фінансових технологій, блокчейну, криптовалют, аналізу великих даних, штучного інтелекту та здатності їх використовувати у сфері фінансових послуг в умовах формування цифрової економіки та трансформації ринку фінансових послуг, які забезпечуватимуть їм мобільність та конкурентні переваги на вітчизняному та міжнародному ринку праці, формування комплексного розуміння системи взаємозв‘язків в межах ринку цифрових фінансових послуг в контексті європейських інтеграційних та глобалізаційних процесів.

Результати навчання дисципліни:

знати: фактори, що визначають розвиток ринку цифрових фінансових та банківських послуг на сучасному етапі; методологічні підходи до вирішення проблеми цифровізації банківських та фінансових послуг; загальну класифікацію та особливості сучасних фінансових технологій; механізм випуску, обігу та обміну криптовалют; особливості застосування блокчейну, штучного інтелекту та аналізу великих даних у забезпечення функціонування фінансових та банківських послуг; особливості державного регулювання ринку фінансових технологій, криптовалют та блокчейну;

вміти: використовувати цифрові фінансові та банківські послуги в контексті реалізації власних потреб та потреб клієнтів банку; порівнювати та  аналізувати фінансові технології, що визна­чають конкурентні переваги та недоліки окремих видів послуг фінансової установи чи банку; визначати ролі держави у регулюванні ринку цифрових фінансових та банківських послуг у цілому та окремих його сегментів, застосовувати міжнародну, європейську та вітчизняні нормативно-правові акти щодо регулювання та нагляду на ринку цифрових фінансових послуг;

володіти: методами спостереження, аналізу, прогнозування і вирішення проблем цифровізації банківських та фінансових послуг; порівняння та аналізу цифрових фінансових технологій, що визначають конкурентні переваги та недоліки окремих видів послуг фінансової установи чи банку;

здатен продемонструвати: навички здійснювати систематизацію та класифікацію використовуваних фінансових технологій у діяльності банків та небанківських фінансових установ; вміння визначати ролі держави у регулюванні ринку цифрових фінансових та банківських послуг у цілому та окремих його сегментів;

самостійно вирішувати: питання впровадження, використання та наслідків цифрової трансформації у сфері надання фінансових послуг.

Зміст дисципліни

 • Вступ
 • Мета та завдання курсу
 • Алгоритм роботи з курсом
 • Інформація про автора курсу
 • Список літератури
 • Тема 1 Цифрова економіка та цифрова трансформація
 • Тема 2 Фінтех на ринку фінансових послуг
 • Тема 3 Технологія блокчейн у фінансових послугах
 • Тема 4 Криптовалюти
 • Тема 5 Штучний інтелект та Великі дані у діяльності банків та інших фінансових посередників
 • Тема 6 Регулювання ринку Фінтех послуг
 • Тема 7 Кібербезпека та злочини у фінансовій діяльності
 • Тема 8 Етика та ризики сучасних технологічних рішень у фінансовій та банківській сферах

Автори

Семеног Андрій Юрійович

Кафедра фінансових технологій і підприємництва

Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту

Бажаєш
Записатися
на курс ?

Це дуже легко. Реєструйся або заходь в свій аккаунт та навчайся з задоволенням

Sign Up Sign In

Кому підійде ?

Викладачі, менеджмент університету

Представники
будь-яких професій, які під час роботи стикаються з проявами недоброчесності

студенти всіх освітніх рівнів

Здобувачам наукових ступенів