Цифрова трансформація фінансових послуг: Європейські та українські студії
2023-06-01—2026-06-30
Before enroll to course you must
Log In or Sign Up

Author(s)

Семеног Андрій Юрійович

Кафедра фінансових технологій і підприємництва

Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту

Introduction

Курс розроблено у межах Модуля Жана Моне «Роль захисту споживачів фінансових послуг для фінансової стабільності в цифрову епоху: європейські підходи» 620509-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Розвиток цифрових технологій стрімко змінює смаки та вподобання споживачів. Поширення смартфонів та доступність бездротового інтернету, поява соціальних мереж та спеціальних додатків разом зі зростанням трудової міграції населення та появою «стартапів», що потребують альтернативних шляхів фінансування, зумовили появу попиту на нові фінансові послуги та продукти, які відповідають ері цифрових технологій. Консервативність та законодавчі обмеження не дозволили класичним фінансовим установам відреагувати на нові запити споживачів, що сприяло появі так званих FinTech компаній, що спеціалізуються на створенні нових технологічних рішень для класичних фінансових послуг. Змінюючи традиційну концепцію грошових переказів, кредитування та інвестування, вони сформували нову нішу в рамках ринку фінансових послуг – «FinTech послуги», динамічний розвиток яких зумовлює актуальність їх ролі та значення в економіці країни. Водночас, нова якість та спектр доступних споживачам фінансових послуг, зумовили появу нових ризиків та проблем, які  потребують вивчення.

Навчальний матеріал у розрізі кожної теми супроводжується цікавими фактами з представленої тематики, містить конспект лекцій з переліком основних понять, дискусійні питання та практичні завдання, тести. Лекційні матеріали та практичні завдання курсу доповнені ілюстраціями та посиланнями на додаткові джерела, що в цілому сприяє активізації засвоєння економічних понять. Практичні завдання до кожної теми сформовані з урахуванням розвитку аналітичних та дослідницьких компетенцій студентів. Серед безсумнівних переваг пропонованого курсу є його орієнтація на сучасні тренди у фінансовій сфері з урахуванням ролі і значення цифрової революції.

Курс є логічним продовженням дисиплін "Фінанси", "Банківська справа", "Ринок фінансових послуг".

Tasks&Goals of discipline

Мета курсу: досягнення студентами сучасного конструктивного, фундаментального мислення та системи спеціальних знань у галузі цифрового банкінгу, фінансових технологій, блокчейну, криптовалют, аналізу великих даних, штучного інтелекту та здатності їх використовувати у сфері фінансових послуг в умовах формування цифрової економіки та трансформації ринку фінансових послуг, які забезпечуватимуть їм мобільність та конкурентні переваги на вітчизняному та міжнародному ринку праці, формування комплексного розуміння системи взаємозв‘язків в межах ринку цифрових фінансових послуг в контексті європейських інтеграційних та глобалізаційних процесів.

Результати навчання дисципліни:

знати: фактори, що визначають розвиток ринку цифрових фінансових та банківських послуг на сучасному етапі; методологічні підходи до вирішення проблеми цифровізації банківських та фінансових послуг; загальну класифікацію та особливості сучасних фінансових технологій; механізм випуску, обігу та обміну криптовалют; особливості застосування блокчейну, штучного інтелекту та аналізу великих даних у забезпечення функціонування фінансових та банківських послуг; особливості державного регулювання ринку фінансових технологій, криптовалют та блокчейну;

вміти: використовувати цифрові фінансові та банківські послуги в контексті реалізації власних потреб та потреб клієнтів банку; порівнювати та  аналізувати фінансові технології, що визна­чають конкурентні переваги та недоліки окремих видів послуг фінансової установи чи банку; визначати ролі держави у регулюванні ринку цифрових фінансових та банківських послуг у цілому та окремих його сегментів, застосовувати міжнародну, європейську та вітчизняні нормативно-правові акти щодо регулювання та нагляду на ринку цифрових фінансових послуг;

володіти: методами спостереження, аналізу, прогнозування і вирішення проблем цифровізації банківських та фінансових послуг; порівняння та аналізу цифрових фінансових технологій, що визначають конкурентні переваги та недоліки окремих видів послуг фінансової установи чи банку;

здатен продемонструвати: навички здійснювати систематизацію та класифікацію використовуваних фінансових технологій у діяльності банків та небанківських фінансових установ; вміння визначати ролі держави у регулюванні ринку цифрових фінансових та банківських послуг у цілому та окремих його сегментів;

самостійно вирішувати: питання впровадження, використання та наслідків цифрової трансформації у сфері надання фінансових послуг.

Course contents

  Про курс
  Вступ
  index.html
  Мета та завдання курсу
  index.html
  Алгоритм роботи з курсом
  index.html
  Інформація про автора курсу
  index.html
  Список літератури
  index.html
  Модуль 1
  Тема 1 Цифрова економіка та цифрова трансформація
  Конспект лекції
  index.html
  Тест до теми 1
  Завдання для дискусій і обговорень до теми 1
  Практичне завдання до теми 1
  Тема 2 Фінтех на ринку фінансових послуг
  Конспект лекції
  index.html
  Тест до теми 2
  Завдання для дискусій і обговорень до теми 2
  Практичне завдання до теми 2
  Тема 3 Технологія блокчейн у фінансових послугах
  Конспект лекції
  index.html
  Тест до теми 3
  Завдання для дискусій і обговорень до теми 3
  Практичне завдання до теми 3
  Тема 4 Криптовалюти
  Конспект лекції
  index.html
  Тест до теми 4
  Завдання для дискусій і обговорень до теми 4
  Практичне завдання до теми 4
  Модуль 2
  Тема 5 Штучний інтелект та Великі дані у діяльності банків та інших фінансових посередників
  Конспект лекції
  index.html
  Тест до теми 5
  Завдання для дискусій і обговорень до теми 5
  Практичне завдання до теми 5
  Тема 6 Регулювання ринку Фінтех послуг
  Конспект лекції
  index.html
  Тест до теми 6
  Завдання для дискусій і обговорень до теми 6
  Практичне завдання до теми 6
  Тема 7 Кібербезпека та злочини у фінансовій діяльності
  Конспект лекції
  index.html
  Тест до теми 7
  Завдання для дискусій і обговорень до теми 7
  Практичне завдання до теми 7
  Тема 8 Етика та ризики сучасних технологічних рішень у фінансовій та банківській сферах
  Конспект лекції
  index.html
  Тест до теми 8
  Завдання для дискусій і обговорень до теми 8
  Практичне завдання до теми 8
  Підсумковий контроль знань
  Підсумковий тест