Курс:

ТВ лікарів "ВІЛ-інфекція: дотестове та післятестове консультування"

Про курс

Мета та завдання:

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

РОБОЧА ПРОГРАМА

 ЦІЛІ ДИСЦИПЛІНИ: метою тематичного циклу є вдосконалення знань та практичних навичок у лікарів-іфекціоністів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів терапевтичних, хірургічних спеціальностей з клініки, діагностики, лікування, профілактики хворих на ВІЛ-СНІД,  проведення дотестового та післятестового консультування на ВІЛ-інфекцію.

КОНТИНГЕНТ: лікарі всіх спеціальностей.

ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: підвищення професійної підготовки лікаря з діагностики, лікування та профілактики ВІЛ-СНІДу та проведення дотестового та післятестового консультування на ВІЛ-інфекцію.

По закінченню циклу вдосконалення лікар повинен знати:

 • етіологію та епідеміологію СНІДу;
 • основні нормативні документи щодо профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією та СНІДом;
 • сучасну класифікацію ВІЛ-СНІДу;
 • клінічні ознаки СНІДу;
 • алгоритм діагностики ВІЛ-інфекції
 • основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії;
 • принципи та підходи до лікування СНІДу;
 • заходи щодо попередження передавання ВІЛ-інфекції та СНІДу від матері до дитини;
 • організацію заходів, спрямованих на профілактику ВІЛ-інфекції в ЛПЗ;
 • постконтактну профілактику;
 • організацію надання допомоги дітям, народженим від ВІЛ-інфікованої матері та дітям з підтвердженим ВІЛ-статусом;
 • диспансерне спостереження за ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД;
 • організація дотестового та післятестового тестування на ВІЛ-інфекцію.

По закінченню циклу вдосконалення лікар повинен вміти:

 • зібрати епідеміологічний анамнез;
 • провести дотестове та післятестове консультування на ВІЛ-інфекцію;
 • провести належне клінічне обстеження;
 • призначити комплекс лабораторних досліджень;
 • провести диференціальний діагноз;
 • призначити адекватну терапію;
 • визначити об’єм профілактичних і протиепідемічних заходів.

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

Курс лекцій розроблений на кафедрі і затверджений завідувачем кафедри надається курсантам для онлайн вивчення. У лекціях висвітлюються питання етіології, епідеміології, клініки, діагностики, сучасних методів лікування вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРІВ

Семінарські заняття проводяться на базі НКП СумДУ або лікувального закладу

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичні заняття проводяться дистанційно з вирішанням ситуаційних завдань і онлайн тестуванням і консультуванням

МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ

Контроль успішності здійснюється при співбесіді на заняттях та при онлайн-тестуванні.

По закінченню курсів проводиться онлайн-тестування, залік в усній формі. У загальній оцінці враховуються результати комп’ютерного тестування та усної співбесіди.

Порядок і черговість підготовки і подання документів для участі у курсах тематичного удосконалення:

1 Ознайомлення з навчальним планом.

2 Заповнення особистої карточки курсанта (Особ_карт_курс) - у електронному вигляді. Відправка карточки на пошту  [email protected] з поміткою курси ТВ+ прізвище.

3 Отримання Договору (Договір_ТУ_ДКТ) і Акта виконаних робіт (Акт_в_р_ТУ_ДКТ).

4 Ознайомлення з Договором (Договір_ТУ_ДКТ) і Актом виконаних робіт (Акт_в_р_ТУ_ДКТ).

5 Заповнення (по 2 примірника – фізична особа3 примірника – юридична особа), підписання Договора (Договір_ТУ_ДКТ) і Акта виконаних робіт (Акт_в_р_ТУ_ДКТ).

6 Оплата курсів за реквізитами (є у договорі).

7 Відправлення скан-копії (фото) чека на пошту [email protected] з поміткою курси ТВ+ прізвище.

8 Скан-копії (на пошту [email protected] з поміткою курси ТВ+ прізвище):

 • - паспорт (перша, друга сторінки, місце прописки);
 • - ідентифікаційний номер;
 • - диплом про закінчення ЗВО;
 • - свідоцтво про одруження, якщо диплом виданий на інше прізвище;
 • - посвідчення (або сертифікати лікаря-спеціаліста) про закінчення інтернатури і спеціалізації;  
 • - посвідчення про категорію;
 • - посвідчення про підвищення кваліфікації.

Примітка. Документи можна надати при проходженні курсів.

9 Отримання доступу і реєстрація на курси.

Зміст дисципліни

 • Лекція Етіологія, епідеміологія, патогенез СНІДу
 • Методичні вказівки Етіологія, епідеміологія, патогенез СНІДу
 • 1.1 Етіологія, епідеміологія, патогенез СНІДу
 • Список літератури
 • Лекція Класифікація СНІДу, основні клінічні симптоми
 • Методичні вказівки Класифікація СНІДу, основні клінічні симптоми
 • 1.2 Класифікація СНІДу, основні клінічні симптоми ВІЛ- інфекції, підходи до лікування
 • Список літератури
 • Методичні вказівки Основні нормативні документи з профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією, СНІДом
 • 1.3 Основні нормативні документи з профілактики та бородьби з ВІЛ-інфекцією та СНІдом
 • Список літератури
 • Лекція Основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії
 • Методичні вказівки Основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії
 • 1.4. Основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії
 • Список літератури
 • Методичні вказівки Принципи та методи лабораторної діагностики хвороби
 • 1.5 Принципи та методи лабораторної діагностики хвороби
 • Список літератури
 • Лекція Принципи та підходи до лікування хворих на СНІД
 • Методичні вказівки Принципи та підходи до лікування хворих на СНІД
 • 1.6 Принципи та підходи до лікування хворих на СНІД
 • Список літератури
 • Лекція Добровільне консультування і тестування
 • Методичні вказівки Добровільне консультування і тестування
 • 1.7 Добровільне консультування тестування
 • Список літератури
 • Методичні вказівки Навички та психологічні аспекти консультування з використанням рольових ігор
 • 1.8. Навички та психологічні аспекти консультування з використанням рольових ігор
 • Список літератури
 • Методичні вказівки Порядок забезпечення конфіденційності щодо послуг ДКТ
 • 1.9. Порядок забезпечення конфіденційності щодо послуг ДКТ. Вимоги до консультантів та пунктів консультування. Попередження емоційного виснаження та робочого стресу консультантів
 • Список літератури
 • Лекція Передтестове консультування
 • Методичні вказівки Передтестове консультування
 • 1.10 Передтестове консультування : види, завдання. Особливості групового та індивідуального консультування
 • Список літератури
 • Методичні вказівки Процедура тестування, оцінка результатів на ВІЛ-інфекцію
 • 1.11 Процедура тестування, оцінка результатів.
 • Список літератури
 • Лекція Завдання, зміст та особливості післятестового консультування
 • Методичні вказівки Завдання, зміст та особливості післятестового консультування
 • 1.12 Завдання, зміст та особливості після тестового консультування: при негативному, позитивному та сумнівному результатах.
 • Список літератури
 • Методичні вказівки Особливості консультування різних груп населення
 • 1.13 Особливості консультування різних груп населення (вагітних, СІН, ПКС тощо)
 • Список літератури
 • Методичні вказівки Супервізія, моніторинг та оцінка якості ДКТ
 • 1.14 Супервізія, моніторинг, та оцінка якості ДКТ
 • Список літератури
 • Лекція Постконтактна профілактика ВІЛ інфекції і СНІДу
 • Методичні вказівки Постконтактна профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу
 • 1.15 Постконтактна профілактика ВІЛ інфекції та СНІДу.
 • Список літератури
 • Лекція Профілактика ВІЛ-інфекції і СНІДу, диспасерне спостереження
 • Методичні вказівки Профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу, диспансерне спостереження
 • 1.16 Профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу, диспансерне спостереження.
 • Список літератури
 • 2.0 Вихідний контроль знань та вмінь

Автори

Чемич Микола Дмитрович, Саєнко Олександр Сергійович

 

Бажаєш
Записатися
на курс ?

Це дуже легко. Реєструйся або заходь в свій аккаунт та навчайся з задоволенням

Sign Up Sign In

Кому підійде ?

Викладачі, менеджмент університету

Представники
будь-яких професій, які під час роботи стикаються з проявами недоброчесності

студенти всіх освітніх рівнів

Здобувачам наукових ступенів