ТУ лікарів "ВІЛ-інфекція: дотестове та післятестове консультування"
2022-09-19—2022-10-04
Before enroll to course you must
Log In or Sign Up

Author(s)

Чемич Микола Дмитрович, Чемич Оксана Миколаївна, Саєнко Олександр Сергійович

Tasks&Goals of discipline

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

РОБОЧА ПРОГРАМА

 ЦІЛІ ДИСЦИПЛІНИ: метою тематичного циклу є вдосконалення знань та практичних навичок у лікарів-іфекціоністів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів терапевтичних, хірургічних спеціальностей з клініки, діагностики, лікування, профілактики хворих на ВІЛ-СНІД,  проведення дотестового та післятестового консультування на ВІЛ-інфекцію.

КОНТИНГЕНТ: лікарі всіх спеціальностей.

ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: підвищення професійної підготовки лікаря з діагностики, лікування та профілактики ВІЛ-СНІДу та проведення дотестового та післятестового консультування на ВІЛ-інфекцію.

По закінченню циклу вдосконалення лікар повинен знати:

 • етіологію та епідеміологію СНІДу;
 • основні нормативні документи щодо профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією та СНІДом;
 • сучасну класифікацію ВІЛ-СНІДу;
 • клінічні ознаки СНІДу;
 • алгоритм діагностики ВІЛ-інфекції
 • основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії;
 • принципи та підходи до лікування СНІДу;
 • заходи щодо попередження передавання ВІЛ-інфекції та СНІДу від матері до дитини;
 • організацію заходів, спрямованих на профілактику ВІЛ-інфекції в ЛПЗ;
 • постконтактну профілактику;
 • організацію надання допомоги дітям, народженим від ВІЛ-інфікованої матері та дітям з підтвердженим ВІЛ-статусом;
 • диспансерне спостереження за ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД;
 • організація дотестового та післятестового тестування на ВІЛ-інфекцію.

По закінченню циклу вдосконалення лікар повинен вміти:

 • зібрати епідеміологічний анамнез;
 • провести дотестове та післятестове консультування на ВІЛ-інфекцію;
 • провести належне клінічне обстеження;
 • призначити комплекс лабораторних досліджень;
 • провести диференціальний діагноз;
 • призначити адекватну терапію;
 • визначити об’єм профілактичних і протиепідемічних заходів.

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

Курс лекцій розроблений на кафедрі і затверджений завідувачем кафедри надається курсантам для онлайн вивчення. У лекціях висвітлюються питання етіології, епідеміології, клініки, діагностики, сучасних методів лікування вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРІВ

Семінарські заняття проводяться на базі НКП СумДУ або лікувального закладу

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичні заняття проводяться дистанційно з вирішанням ситуаційних завдань і онлайн тестуванням і консультуванням

МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ

Контроль успішності здійснюється при співбесіді на заняттях та при онлайн-тестуванні.

По закінченню курсів проводиться онлайн-тестування, залік в усній формі. У загальній оцінці враховуються результати комп’ютерного тестування та усної співбесіди.

Порядок і черговість підготовки і подання документів для участі у курсах тематичного удосконалення:

1 Ознайомлення з навчальним планом.

2 Заповнення особистої карточки курсанта (Особ_карт_курс) - у електронному вигляді. Відправка карточки на пошту  [email protected] з поміткою курси ТВ+ прізвище.

3 Отримання Договору (Договір_ТУ_ДКТ) і Акта виконаних робіт (Акт_в_р_ТУ_ДКТ).

4 Ознайомлення з Договором (Договір_ТУ_ДКТ) і Актом виконаних робіт (Акт_в_р_ТУ_ДКТ).

5 Заповнення (по 2 примірника – фізична особа3 примірника – юридична особа), підписання Договора (Договір_ТУ_ДКТ) і Акта виконаних робіт (Акт_в_р_ТУ_ДКТ).

6 Оплата курсів за реквізитами (є у договорі).

7 Відправлення скан-копії (фото) чека на пошту [email protected] з поміткою курси ТВ+ прізвище.

8 Скан-копії (на пошту [email protected] з поміткою курси ТВ+ прізвище):

 • - паспорт (перша, друга сторінки, місце прописки);
 • - ідентифікаційний номер;
 • - диплом про закінчення ЗВО;
 • - свідоцтво про одруження, якщо диплом виданий на інше прізвище;
 • - посвідчення (або сертифікати лікаря-спеціаліста) про закінчення інтернатури і спеціалізації;  
 • - посвідчення про категорію;
 • - посвідчення про підвищення кваліфікації.

Примітка. Документи можна надати при проходженні курсів.

9 Отримання доступу і реєстрація на курси.

Course contents

  Вхідний контроль знань та вмінь
  1.0 Вхідний контроль
  Етіологія, епідеміологія, патогенез СНІДу
  Лекція Етіологія, епідеміологія, патогенез СНІДу
  Методичні вказівки Етіологія, епідеміологія, патогенез СНІДу
  1.1 Етіологія, епідеміологія, патогенез СНІДу
  Список літератури
  Класифікація СНІДу, основні клінічні симптоми ВІЛ-інфекції, підходи до лікування
  Лекція Класифікація СНІДу, основні клінічні симптоми
  Методичні вказівки Класифікація СНІДу, основні клінічні симптоми
  1.2 Класифікація СНІДу, основні клінічні симптоми ВІЛ- інфекції, підходи до лікування
  Список літератури
  Основні нормативні документи з профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією, СНІДом
  Методичні вказівки Основні нормативні документи з профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією, СНІДом
  1.3 Основні нормативні документи з профілактики та бородьби з ВІЛ-інфекцією та СНІдом
  Список літератури
  Основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії
  Лекція Основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії
  Методичні вказівки Основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії
  1.4. Основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії
  Список літератури
  Принципи та методи лабораторної діагностики хвороби
  Методичні вказівки Принципи та методи лабораторної діагностики хвороби
  1.5 Принципи та методи лабораторної діагностики хвороби
  Список літератури
  Принципи та підходи до лікування хворих на СНІД. Загальна характеристика лікувальних препаратів
  Лекція Принципи та підходи до лікування хворих на СНІД
  Методичні вказівки Принципи та підходи до лікування хворих на СНІД
  1.6 Принципи та підходи до лікування хворих на СНІД
  Список літератури
  Добровільне консультування і тестування (ДКТ) як початковий пункт профілактики та медичного догляду. Основна мета, завдання та принципи ДКТ
  Лекція Добровільне консультування і тестування
  Методичні вказівки Добровільне консультування і тестування
  1.7 Добровільне консультування тестування
  Список літератури
  Навички та психологічні аспекти консультування з використанням рольових ігор
  Методичні вказівки Навички та психологічні аспекти консультування з використанням рольових ігор
  1.8. Навички та психологічні аспекти консультування з використанням рольових ігор
  Список літератури
  Порядок забезпечення конфіденційності щодо послуг ДКТ. Вимоги до консультантів та пунктів консультування. Попередження емоційного виснаження та робочого стресу консультантів
  Методичні вказівки Порядок забезпечення конфіденційності щодо послуг ДКТ
  1.9. Порядок забезпечення конфіденційності щодо послуг ДКТ. Вимоги до консультантів та пунктів консультування. Попередження емоційного виснаження та робочого стресу консультантів
  Список літератури
  Передтестове консультування: види, завдання. Особливості групового та індивідуального консультування
  Лекція Передтестове консультування
  Методичні вказівки Передтестове консультування
  1.10 Передтестове консультування : види, завдання. Особливості групового та індивідуального консультування
  Список літератури
  Процедура тестування, оцінка результатів.
  Методичні вказівки Процедура тестування, оцінка результатів на ВІЛ-інфекцію
  1.11 Процедура тестування, оцінка результатів.
  Список літератури
  Завдання, зміст та особливості післятестового консультування: при негативному, позитивному та сумнівному результатах
  Лекція Завдання, зміст та особливості післятестового консультування
  Методичні вказівки Завдання, зміст та особливості післятестового консультування
  1.12 Завдання, зміст та особливості після тестового консультування: при негативному, позитивному та сумнівному результатах.
  Список літератури
  Особливості консультування різних груп населення (вагітних, СІН, ПКС тощо)
  Методичні вказівки Особливості консультування різних груп населення
  1.13 Особливості консультування різних груп населення (вагітних, СІН, ПКС тощо)
  Список літератури
  Супервізія, моніторинг та оцінка якості ДКТ
  Методичні вказівки Супервізія, моніторинг та оцінка якості ДКТ
  1.14 Супервізія, моніторинг, та оцінка якості ДКТ
  Список літератури
  Постконтактна профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу
  Лекція Постконтактна профілактика ВІЛ інфекції і СНІДу
  Методичні вказівки Постконтактна профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу
  1.15 Постконтактна профілактика ВІЛ інфекції та СНІДу.
  Список літератури
  Профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу, диспансерне спостереження
  Лекція Профілактика ВІЛ-інфекції і СНІДу, диспасерне спостереження
  Методичні вказівки Профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу, диспансерне спостереження
  1.16 Профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу, диспансерне спостереження.
  Список літератури
  Вихідний контроль знань та вмінь
  2.0 Вихідний контроль знань та вмінь