ТУ лікарів "ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІНФЕКЦЙНИМ ХВОРИМ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНИХ УМОВАХ"
2022-11-07—2022-11-22
Before enroll to course you must
Log In or Sign Up

Author(s)

Чемич Микола Дмитрович, Чемич Оксана Миколаївна, Саєнко Олександр Сергійович

Tasks&Goals of discipline

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

РОБОЧА ПРОГРАМА

ЦІЛІ ДИСЦИПЛІНИ: метою тематичного циклу є вдосконалення знань та практичних навичок з організації надання медичної допомоги інфекційним хворим в амбулаторно-поліклінічних умовах лікарів загальної практики – сімейної медицини, терапевтичного профілю, а також лікарів-інфекціоністів.

КОНТИНГЕНТ СЛУХАЧІВ: лікарі спеціальностей терапевтичного профілю - 50 балів до БПР, інших профілів 25 балів до БПР.

ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: підвищення професійної підготовки лікаря з організації надання медичної допомоги інфекційним хворим в амбулаторно-поліклінічних умовах.

По закінченню циклу вдосконалення лікар повинен знати:

 • - поняття про інфекційний процес;
 • - принципи діагностики інфекційних хвороб;
 • - принципи лікування інфекційних хвороб;
 • - організацію протиепідемічних заходів при інфекційних захворюваннях;
 • - особливості обстеження, діагностики і лікування хворих на гострі кишкові інфекції і інвазії;
 • - етіологію, епідеміологію, патогенез, класифікацію, клінічні ознаки, діагностику та лікування сальмонельозу;
 • - етіологію, епідеміологію, класифікацію, клінічні ознаки, діагностику харчових токсикоінфекцій;
 • - етіологію, епідеміологію, класифікацію, клінічні ознаки, діагностику ботулізму;
 • - етіологію, епідеміологію, патогенез, класифікацію, клінічні ознаки, діагностику та лікування шигельозу;
 • - етіологію, епідеміологію, класифікацію, клінічні ознаки, діагностику найпоширеніших гельмінтозів;
 • - етіологію, епідеміологію, класифікацію, клінічні ознаки, діагностику гострих респіраторних вірусних інфекцій;
 • - етіологію, епідеміологію, класифікацію, клінічні ознаки, діагностику дитячих крапельних інфекцій (кір, краснуха, вітряна віспа);
 • - особливості “дитячих” крапельних інфекцій у дорослих; - етіологію, епідеміологію, класифікацію, клінічні ознаки, діагностику дифтерії;
 • - етіологію, епідеміологію, класифікацію, клінічні ознаки, діагностику ангін та інфекційного мононуклеозу;
 • - етіологію, епідеміологію, класифікацію, клінічні ознаки, діагностику герпетичної інфекції;
 • - етіологію, епідеміологію, класифікацію, клінічні ознаки, діагностику менінгококової інфекції;
 • - етіологію, епідеміологію вірусних гепатитів; 
 • - клініку вірусних гепатитів;
 • - параклінічні методи діагностики вірусних гепатитів;
 • - хронічні гепатити і цироз печінки;
 • - інфекції зовнішніх покривів;
 • - етіологію, епідеміологію, класифікацію, клінічні ознаки, діагностику малярії;
 • - етіологію, епідеміологію, класифікацію, клінічні ознаки, діагностику ВІЛінфекції, СНІДу.

По закінченню циклу вдосконалення лікар повинен вміти:

 • - зібрати епідеміологічний анамнез;
 • - провести належне клінічне обстеження;
 • - призначити комплекс лабораторних досліджень;
 • - провести диференціальний діагноз;
 • - призначити адекватну терапію;
 • - визначити об’єм профілактичних і протиепідемічних заходів.

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

Курс лекцій розроблений на кафедрі і затверджений завідувачем кафедри надається курсантам для онлайн вивчення. У лекціях висвітлюються питання етіології, епідеміології, клініки, діагностики, сучасних методів лікування та протиепідемічних заходів кишкових інфекцій і інвазій, крапельних інфекцій, вірусних гепатитів та інших інфекційних хвороб.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Практичні заняття проводяться дистанційно з вирішанням ситуаційних завдань і онлайн тестуванням і консультуванням.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Семінарські заняття проводяться на базі НКП СумДУ або лікувального закладу.

МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ

Контроль успішності здійснюється при співбесіді на заняттях та при онлайн-тестуванні.

По закінченню курсів проводиться онлайн-тестування, залік в усній формі. У загальній оцінці враховуються результати комп’ютерного тестування та усної співбесіди.

Порядок і черговість підготовки і подання документів для участі у курсах тематичного удосконалення:

1 Ознайомлення з навчальним планом.

2 Заповнення особистої карточки курсанта (Особ_карт_курс) - у електронному вигляді. Відправка карточки на пошту  [email protected] з поміткою курси ТВ+ прізвище.

3 Отримання Договору (Договір_ТУ_АПД) і Акта виконаних робіт (Акт_в_р_ТУ_АПД).

4 Ознайомлення з Договором (Договір_ТУ_АПД) і Актом виконаних робіт (Акт_в_р_ТУ_АПД).

5 Заповнення (по 2 примірника – фізична особа; 3 примірника – юридична особа), підписання Договора (Договір_ТУ_АПД) і Акта виконаних робіт (Акт_в_р_ТУ_АПД).

6 Оплата курсів за реквізитами (є у договорі).

7 Відправлення скан-копії (фото) чека на пошту [email protected] з поміткою курси ТВ+ прізвище.

8 Скан-копії (на пошту [email protected] з поміткою курси ТВ+ прізвище):

 • - паспорт (перша, друга сторінки, місце прописки);
 • - ідентифікаційний номер;
 • - диплом про закінчення ЗВО;
 • - свідоцтво про одруження, якщо диплом виданий на інше прізвище;
 • - посвідчення (або сертифікати лікаря-спеціаліста) про закінчення інтернатури і спеціалізації;  
 • - посвідчення про категорію;
 • - посвідчення про підвищення кваліфікації.

Примітка. Документи можна надати при проходженні курсів.

9 Отримання доступу і реєстрація на курси.

Course contents

  Вхідний базовий контроль
  Вхідний тестовий контроль
  Загальні питання інфекційних хвороб
  Поняття про інфекційний процес. Принципи діагностики інфекційних хвороб. Принципи лікування інфекційних хвороб
  Лекція інфекційний процес
  Методичні вказівки з теми Інфекційний процес
  Список літератури
  Тести з теми Поняття про інфекційний процес
  Інфекційні захворювання, які підпадають під дію Міжнарод­них сані­тарних правил. Профілактичні і протиепідемічні заходи
  Лекція з теми Інфекції, що потрапляють під дію МСП
  Список літератури
  Теоретичні та методологічні основи епідеміології надзвичайних ситуацій. Організація протиепідемічних заходів під час надзвичайних ситуацій і бойових дій у військах і серед населення
  Леція з теми Основи епідеміології надзвичайних ситуацій
  Список літератури
  Оцінка санітарно-епідеміологічного стану військ, населення в умовах надзвичайних ситуацій. Біологічна зброя ймовірного супротивника і захист від неї
  Лекція з теми Оцінка санітарно-епідеміологічного стану військ
  Список літератури
  Кишкові інфекції і інвазії
  Особливості обстеження, діагностики і лікування хворих на гострі кишкові інфекції і інвазії
  Семінар на тему Особливості обстеження і лікування хворих на ГКІ
  Список літератури
  Тести на тему Особливості обстеження, діагностики і лкування хворих на ГКІ
  Сальмонельоз
  Лекція з теми Сальмонельоз
  Методичні вказівки з теми Сальмонельоз
  Список літератури
  Тест Сальмонельоз
  Харчові токсикоінфекції. Ботулізм
  Лекція за теми Ботулізм
  Методичні вказівки з теми Ботулізм
  Семінар на тему Ботулізм
  Список літеретури
  Тести Ботулізм
  Шигельоз
  Лекція з теми Шигельоз
  Методичні вказівки з теми Шигельоз
  Список літератури
  Тести з теми Шигельоз
  Гельмінтози
  Лекція з теми Гельмінтози
  Методичні вказівки з теми Гелльмінтози
  Семінар на тему Гельмінтози
  Список літератури
  Тест на тему Гельмінтози
  Крапельні інфекції
  Гострі респіраторні вірусні інфекції
  Леція з теми ГРВІ
  Семінар на тему ГРВІ
  Список літератури
  Тести з теми ГРВІ
  Дитячі крапельні інфекції (кір, краснуха, вітряна віспа)
  Семінар на тему Дитячі крапельні інфекції
  Список літератури
  Тест на тему Дитячі крапельні інфекції
  Особливості “дитячих” крапельних інфекцій у дорослих
  Методичні вказівки до теми Особливості перебігу "дитячих" краплинних інфекцій у дорослих
  Список літератури
  Тест на тему Особливості перебігу "дитячих" крапельних інфекцій удорослих
  Дифтерія
  Лекція з теми Дифтерія
  Методичні вказівки до теми Дифтерія
  Список літератури
  Тести з теми Дифтерія
  Ангіни. Інфекційний мононуклеоз
  Лекція з теми Інфекційний мононуклеоз
  Методичні вказівки до теми Ангіни. Інфекційний мононуклеоз
  Список літератури
  Тести з теми Ангіни. Інфекційний мононуклеоз.
  Герпетична інфекція
  Лекція з теми Герпетична інфекція
  Методичні вказівки до теми Герпетична інфекція
  Список літератури
  Тести на тему Герпетична інфекція
  Менінгококова інфекція
  Лекція на тему Менінгококва інфекція - презентація
  Лекція на тему Менінгококва інфекція - додаток 1
  Методичні вказівки до теми Менінгококова інфекція
  Список літератури
  Тести на тему Менінгококова інфекція
  Вірусні гепатити. Інші інфекційні хвороби
  Етіологія, епідеміологія вірусних гепатитів
  Лекція на тему Етіологія, епідеміологія вірусних гепатитів
  Список літератури
  Тетси нак тему Етіологія, епідеміологія вірусних гепатитів
  Клініка вірусних гепатитів
  Лекція на тему Клініка вірусних гепатитів
  Методичні вказівки до теми Клініка вірусних гепатитів
  Список літератури
  Тест на тему Клініка вірусних гепатитів
  Параклінічні методи діагностики вірусних гепатитів
  Семінар на тему Параклінічні методи діагностики вірусних гепатитів
  Список літератури
  Тест на тему параклінічні методи діагностики вірусних гепатитів
  Хронічні гепатити і цироз печінки
  Лекція Хронічні гепатити і цироз печінки
  Методичні вказівки до теми Хронічні гепатити і цироз печінки
  Список літератури
  Тест до теми Хронічні вірусні гепатити і цироз печінки
  Малярія
  Лекція на тему Малярія
  Методичні вказівки до теми Малярія
  Список літератури
  Тест до теми Малярія
  ВІЛ-інфекція. СНІД
  Лекція на тему ВІЛ-інфекція
  Методичні вказівки до теми ВІЛ-інфекція
  Список літкратури
  Тест до теми ВІЛ-інфекція
  Вихідний контроль знань
  Підсумковий тестовий конторль