Патоморфологія
2021-05-27—2021-06-03
Before enroll to course you must
Log In or Sign Up

Author(s)

Кафедра патологічної анатомії

Романюк Анатолій Миколайович - завідувач кафедри, д.мед.н., професор кафедри
Москаленко Роман Андрійович - д.мед.н., доцент кафедри
Кузенко Євген Вікторович - д.мед.н., доцент кафедри
Гирявенко Наталія Іванівна - к.мед.н., доцент кафедри
Карпенко Людмила Іванівна - к.мед.н., доцент кафедри
Линдін Микола Сергійович - к.мед.н., доцент кафедри
Сікора Владислав Володимирович - к.мед.н., доцент кафедри
Піддубний Артем Михайлович - к.мед.н., асистент кафедри

Introduction

Патоморфологія як фундаментальна медико-біологічна наука перебуває на стику медичної теорії і практики. Основним призначен­ням патологоанатомічної служби є прижиттєва і посмертна діагностика хвороб, вивчення етіології, патогенезу і танатогенезу найбільш поширених недуг, контроль за якістю клінічної діагностики та ефективності ліку­вального процесу, а також удосконалення професійної підготовки лікарів.

Tasks&Goals of discipline

Мета

1. Вивчення макро-мікроскопічних та молекулярно-ультраструктурних змін організму людини при розвитку захворювань.

2. Вивчення типових загально-патологічних процесів, сукупність яких зумовлює морфологічні прояви захворювань.

3. Вивчення структурного підґрунтя розвитку хвороб та їх клінічних проявів, структурних основ одужання, ускладнень та наслідків.

4. Вивчення методів патоморфологічних досліджень: аутопсія, біопсія, дослідження біопсійного матеріалу, експериментальне моделювання захворювань.

Завданням дисципліни є вивчення:

 •  патології клітини і загальнопатологічних процесів, сукупність яких обумовлює морфологічні прояви тих чи інших захворювань;
 •  етіології, патоґенезу, морфології хвороб на різних етапах їх розвитку (морфоґенез), структурних основ одужання, ускладнень та наслідків і віддалених результатів захворювання;
 •  морфології і механізмів процесів адаптації та компенсації організму у відповідь на вплив патогенних факторів і умов зовнішнього середовища, що змінюються;
 •  патоморфозу захворювань, що виникають у зв’язку з умовами життя людини, що змінюються, та внаслідок різноманітних лікувальних заходів (патологія терапії);
 •  організації патологоанатомічної служби.

Кінцеві цілі вивчення дисципліни:

 •  знати мікроскопічні та ультрамікроскопічні ознаки патології клітини;
 • знати мікроскопічні та макроскопічні ознаки загальнопатологічних процесів: дистрофій, розладів кровообігу, компенсаторно-пристосувальних процесів, імуно-патологічних процесів, запалення, пухлин;
 • знати макроскопічні та мікроскопічні ознаки окремих нозологічних одиниць терапевтичного, хірургічного, акушерського, педіатричного профілів;
 • вміти діагностувати за допомогою мікроскопічного дослідження загальнопатологічні процеси;
 • вміти проводити мікроскопічну діагностику окремих захворювань;
 • вміти макроскопічно діагностувати окремі хвороби;
 • вміти проводити диференціальну макроскопічну діагностику окремих захворювань.

Course contents

  Про курс
  Вступ до патоморфології
  1 Дистрофії. Некроз
  Лекція 1
  Питання для самопідготовки
  Тренувальний тест до теми 1
  2 Процеси адаптації та компенсації
  Лекція 2
  Тренувальний тест до теми 2
  3 Розлади кровообігу
  Лекція 3
  Питання для самопідготовки
  Тренувальний тест до теми 3
  Теоретичне завдання до теми "Порушення кровообігу"
  4 Запалення
  Лекція 4
  Тренувальний тест до теми 4
  5 Патологія пухлинного росту
  Лекція 5
  Питання для самопідготовки
  Тренувальний тест до теми 5
  Контроль знань
  Контрольний тест. Дистрофії. Некроз
  Контрольний тест. Компенсаторні процеси
  Контрольний тест. Розлади кровообігу
  Контрольний тест. Запалення
  СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ