ТУ лікарів "Діагностика та лікування туберкульозу у дорослих та дітей на рівні лікаря загальної практики – сімейної медицини"
2020-10-07—2021-02-28
Before enroll to course you must
Log In or Sign Up

Author(s)

Дужий Ігор Дмитрович, Олещенко Галина Павлівна

Course contents

  25.01.21
  Вхідний контроль знань
  Тести
  Nakaz_MOZ_vid_25.02.2020_530_Standarty_medopomogy_pry_TB.pdf
  захист_в_д__нф_хв.docx
  ЗУ_В_Л.rtf
  ЗУ_протид_я_туберкул_.docx
  ЗУ_сан_благополуччя.rtf
  основи_законод_ох_здор.docx
  перел_к_наказ_в.docx
  26.01.21
  TB01.doc
  анкета_д_ти.docx
  анкета_доросл_.docx
  Бланк_ТБ_05.pdf
  групи_ризику.docx
  Класиф_кац_я_туберкульозу_за_МКХ_10.rtf
  м_кроб_олог_чне_досл_дження.docx
  покази_до_госп_тал_зац__.docx
  ТБ_01_МРТБ.doc
  Ет_олог_я__еп_дем_олог_я__патогенез___мун_тет.ppt
  Методи_виявлення___д_агностики_туберкульозу.pptx
  Роль_с_мейного_л_каря_лекц_я.pptx
  Тест
  Туберкульоз. Навчальний фільм для лікарів
  Туберкульоз знай, стережись, не бійся
  2 Патогенез туберкульозу
  Туберкулёз, симптомы и описание болезни.
  27.01.21
  _нструкц_я_по_туберкул_нод_агностиц_.rtf
  Порядок_профогляд_в_на_туберкульоз.pdf
  Діаскін тест
  Проба Манту
  Д_аск_нтест.pptx
  М_кроб_олог_на_д_агностика.ppt
  проба_Манту.pptx
  Променев__та__нструментальн__методи.pptx
  Тест
  Микробиологический анализ мокроты для диагностики туберкулеза
  Сбор мокроты
  Туберкульоз у дітей
  28.01.21
  вогнищевий_туберкульоз.pptx
  дисем_нований.pptx
  Диф_д_агностика_вторинних_форм.pptx
  Диф_д_агностика_первинних_форм.pptx
  Диф._д_агн.__нф_льтративних_процес_в.doc
  Дужий_Диф_д-ка_вогнищевих_процес_в_у_фтиз_опульмонолог__.doc
  Дужий_Диф_д-ка_дисем_нованих_процес_в_у_фтиз_опульмонолог__.docx
  _нф_льтративний_ТБ.pptx
  Тести
  30.01.21
  Дужий_Диф_д-ка_дисем_нованих_процес_в_у_фтиз_опульмонолог__.docx
  Дужий_система_д_агностики_СПВ.doc
  Рентгено-морфолог_чн__типи_СПВ.pptx
  туберкулома.pptx
  Туберкульозний_мен_нг_т.pptx
  Туберкульозний_плеврит.pptx
  Ф_брозно-кавернозний_туберкульоз.pptx
  29.01.21
  Лекц_я_Ускладнення.pptx
  Туберкульоз_к_сток.pptx
  Тести
  Туб.сечостатево__системи.pptx
  01.02.21
  Ам_ло_доз_внутр_шн_х_орган_в.pptx
  В_Л___туберкульоз.pptx
  В_Л_та_МРТБ.pptx
  легенев__кровотеч_.pptx
  Спонтанний_пневмоторакс.pptx
  туберкульоз___ваг_тн_сть.pptx
  ХЛС.pptx
  Тести
  Легочное кровотечение как помочь больному
  02.02.21
  Загальн__принципи_л_кув._Класиф_ПТП.pptx
  класиф_кац_я_туберкульозу.docx
  Теоретичн__основи_формування_езистентност_.pptx
  Формулювання_д_агнозу_Туберкульоз.pptx
  История лечения туберкулеза
  03.02.21
  Ведення_поб_чних_реакц_й.pdf
  поб_чн__реакц__.pptx
  Режими_л_кування._Амбулаторн__модел_.pptx
  Розрахунок_потреби_у_ПТП.pptx
  Тести
  04.02.21
  пал_ативна_допомога.pptx
  Неспециф_чна_терап_я_туб.pptx
  Наказ_МОЗ_Хосп_с_туберкульоз.pdf
  Мон_торинг_чутл.png
  Визначення_результат_в_л_кування._мон_торинг.pptx
  Мон_торинг_ХРТБ.png
  додаток_1.doc
  додаток_2.doc
  додаток_3.doc
  додаток_4.doc
  Наказ_04.06.2020____1308.docx
  06.02.21
  Проф_лактика_туберкульозу.pptx
  Робота_у_вогнищ_.pptx
  Специф_чна_проф_лактика.pptx
  Формування_прихильност__до_л_кування.pptx
  Санбюлетень
  Календар щеплень
  05.02.21
  Експертиза_працездатност_.pdf
  Захворюван_сть_на_туб_медпрац_вник_в.pptx
  _К.pptx
  Н-з_МОЗ_в_д_01.02.2019___287__К_.docx
  Респ_ратор.jpeg
  08.02.21
  Заключний контроль знань
  Тести
  Робоча_програма_ТУ_туб_для_с_мейно__мед.doc
  ЗАПИС ЛЕКЦІЙ
  Визначення__ет_олог_я__патогенез.mp4
  Виявлення_та_д_агностика_туберкульозу.mp4
  Вторинн__форми_туберкульозу.mp4
  Первинн__форми_туберкульозу.mp4
  Роль сімейного лікаря
  Формування діагнозу. Основи резистентності. Загальні принципи лікування
  Режими лікув. Амбулаторні моделі. Побічна дія ПТП. Розрахунок потреби у ПТП. Прихильність до лікув. ВідеоДОТ
  Паліативне лікування. інфекційний контроль. Результати та моніторинг лікування
  КТП_ТУ_Туб_для_с_мейно__медицини.docx