Курс:

Академічна доброчесність: виклики, дії, успішні історії

Про курс

Глибокі трансформації національної системи вищої освіти є результатом дії сукупності різноманітних чинників. Процес створення суспільства знань ставить сферу вищої освіти в центр не лише розвитку фундаментальної та прикладної на­уки, формування майбутніх соціальних та професійних еліт, він робить її в цілому відповідальною за інтерпретацію, роз­повсюдження та використання нового знання.

Мета та завдання: Саме це зумовлює особливе значення академічного співто­вариства, способів його самоорганізації та соціальних ролей. Етика вищої школи, цінності, що лежать в основі її наукової та освітньої діяльності, принципи та правила взаємовідносин в кожному навчальному закладі, у викладацьких колективах, у взаємостосунках зі студентами є основою здатності акаде­мічної корпорації до дієвої саморегуляції та спроможності задовольнити запит суспільства.

Зміст дисципліни

 • Вступ
 • Мета та завдання
 • Алгоритм роботи з курсом
 • Інформація про авторів курсу
 • Перелік літератури до курсу
 • Академічна доброчесність:глобальний контекст та національна потреба
 • Академічна культура та доброчесність, як соціальний капітал сучасного університету
 • Академічна доброчесність: данина моді чи життєва необхідність?
 • Прояви академічної недоброчесності
 • Академічна доброчесність у наукових дослідженнях
 • Процедура розгляду справ про порушення стандартів академічної доброчесності
 • Кодекс честі як інструмент дотримання академічної доброчесності науковця і освітянина
 • Етичні стандарти вищої освіти: від асоціацій до університетів:
  • Конспект лекції
  • Список літератури
 • Етичні стандарти вищої освіти: від асоціацій до університетів
 • Практичний кейс "Результати експериментів як фактор отримання фінансування"
 • Практичний кейс "Анонімне оцінювання: "за" і "проти"
 • Практичний кейс "Кодекс доброчесності проти хибних практик"
 • Практичний кейс "Етика використання інформації"
 • Практичний кейс "Шлях до успіху на підсумковому оцінюванні"
 • Практичний кейс "Наукова бібліотека: допомога чи сприяння фальсифікації?" Кейс 1
 • Практичний кейс "Наукова бібліотека: допомога чи сприяння фальсифікації?" Кейс 2
 • Практичний кейс "Наукова бібліотека: допомога чи сприяння фальсифікації?" Кейс 3
 • Практичний кейс "Другий диплом"
 • Практичний кейс "Допомога іноземному студенту"
 • Практичний кейс "Робота на світовому освітньому ринку"
 • Практичний кейс "Недобросовісна конкуренція"
 • Практичний кейс "Важкий вибір"
 • Практичний кейс "Увага до викладача"
 • Практичний кейс "До якої міри слід бути анонімним?"
 • Практичний кейс "Чи варто добиватися преференцій?"
 • Рольова гра "Покарання за плагіат: чи всі рівні перед Законом?"
 • Рольова гра "Ти підпишеш Кодекс честі?"
 • Рольова гра "Підтримка проєкту Кодексу Честі: чия позиція вірна?"
 • Рольова гра "Програма Академічної доброчесності: підтримка чи несприйняття?"
 • Рольова гра "Несподіваний успіх"
 • Рольова гра "Зізнатися чи ризикнути"
 • Рольова гра "Нетривіальна ідея"
 • Есе

Автори

Артюхов Артем Євгенович

к.т.н., доцент, старший дослідник, доцент кафедри "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв", керівник Групи сприяння академічній доброчесності Сумського державного університету, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член робочої групи “Researsh Integrity” (EURODOC)

E-mail: [email protected]
Фініков Тарас Володимирович

к.і.н., професор, гостьовий професор Варшавського університету, Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики

E-mail: [email protected]

Хочеш
Записатися
на курс ?

Це дуже легко. Реєструйся або заходь в свій аккаунт на навчайся з задоволенням

Реєстрація Вхід

Кому підійде ?

Викладачі, менеджмент університету

Представники
будь-яких професій, які під час роботи стикаються з проявами недоброчесності

студенти всіх освітніх рівнів

Здобувачам наукових ступенів

Цей сайт наразі знаходяться на етапі тестування й доопрацювання.
This web-site is currently under testing and refinement.

X