ТУ для стоматологів «Комплексний підхід до лікування захворювань тканин пародонта»
2020-03-16—2020-03-30
Before enroll to course you must
Log In or Sign Up

Author(s)

Лахтін Юрій Володимирович - д.мед.н., професор

Москаленко Павло Олександрович - к.мед.н., доцент

Галич Людмила Вікторівна - к.мед.н. асистент

Животовський Ігор Володимирович - асистент

Introduction

Робоча програма циклу тематичного удосконалення лікарів «Комплексний підхід до лікування захворювань тканин пародонта» складена і  обговорена на кафедрі стоматології «13» червня 2019 р., протокол № 11

Tasks&Goals of discipline

ЦІЛІ ДИСЦИПЛІНИ: метою тематичного циклу є вдосконалення знань та практичних навичок у лікарів-стоматологів з клініки, діагностики, комплексного лікування і профілактики захворювань тканин пародонта.

КОНТИНГЕНТ: лікарі стоматологічного профілю (зі спеціальності «Дитяча стоматологія»,  «Ортодонтія»,  «Ортопедична стоматологія», «Стоматологія», «Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія»).

ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: підвищення професійної підготовки лікаря-стоматолога з питань діагностики, комплексного лікування і профілактики захворювань тканин пародонта.

 

По закінченню циклу вдосконалення лікар повинен знати:

 • етіологію та патогенез хвороб пародонта;
 • сучасні погляди на систематику хвороб пародонта;
 • особливості обстеження хворих з патологією тканин пародонта;
 • клініку, діагностику запальних захворювань тканин пародонта;
 • клініку, діагностику дистрофічно-запальних та дистрофічних захворювань тканин пародонта;
 • клінічні ознаки, діагностику та диференційну діагностику ідіопатичних та агресивних захворювань пародонта;
 • загальні принципи лікування хворих на генералізований пародонтит;
 • терапевтичні місцеві втручання у хворих на генералізований пародонтит;
 • загальну фармакотерапію пародонтита та пародонтоза;
 • фізіотерапевтичні методи лікування пародонтальної патології;
 • хірургічні, ортопедичні і ортодонтичні методи лікування пародонтальної патології.

 

По закінченню циклу вдосконалення лікар повинен вміти:

 • збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу;
 • призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за вибором) методи обстеження (лабораторні, рентгенологічні, функціональні та/або інструментальні) пацієнтів з патологією тканин пародонта для проведення диференційної діагностики захворювань;
 • визначати остаточний клінічний діагноз дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи;
 • визначати підхід, план, вид та принцип лікування пародонтальної патології шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами;
 • проводити терапевтичні місцеві втручання у хворих на генералізований пародонтит;
 • призначати фізіотерапевтичні методи лікування пародонтальної патології і визначати показання та протипоказання до них;
 • усувати травматичну оклюзію;
 • проводити шинування рухомих зубів;
 • визначати тактику при виборі ортопедичних конструкцій у хворих на генералізований пародонтит;
 • проводити оперативні втручання по усуненню пародонтальних кишень (гінгівальна хірургія);
 • визначати тактику до призначення різних методів ортодонтичного лікування захворювань пародонта.

Course contents

  Пародонтологія
  Електронна версія посібників
  Генерализ._заб_пародонта._Вишняк.pdf
  Пародонтолог_чна_азбука._Peter_F._Fedi._Книга.pdf
  Хирургические_методы_лечения_заболеваний_пародонта._Грудянов..doc
  Временное_шинирование_в_компл._леч._пародонта._Учебно-методическое_пособие_Минск_Белмапо_2006-3.doc
  ОСНОВНЫЕ_И_ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ_МЕТОДЫ_ОБСЛЕДОВАНИЯ__стомат._больного._Уч._пособие._Беларусь.doc
  Индексная_оценка_пародонтального_статуса._А5.pdf
  Презентації лекцій
  Ет_олог_я__патогенез__кл_н_ка__д_агностика_Гигнг._Парод..ppt
  Анатом_я__ф_з_ол._пародонта._Класиф_кац_._Обстеження.pptx
  Пап_л_т._Г_нг_в_т..ppt
  Генерал_зований_пародонтит._Пародонтоз.pptx
  Л_кування_захворювань_пародонта.ppt
  Ф_з_отерапевтичн__методи_л_кування_пародонта.pptx
  Х_рург_чн__методи_л_к._пародонтиту.ppt
  Ортодонтия_._Пародонт.pptx
  Ортопедичне_л_кування_захворювань_пародонта.pptx
  Тестові завдання
  Тестов__завдання_ТУ._Пародонт.pdf
  Випускова робота
  Шаблон_випускно__роботи_слухача.doc
  Рекомендовані електронні ресурси
  Електронн__ресурси.doc