"ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ" ТУ лікарів
2021-09-09—2021-09-24
Before enroll to course you must
Log In or Sign Up

Author(s)

Чемич Микола Дмитрович, Чемич Оксана Миколаївна, Горбачевський Артем Олександрович.

Tasks&Goals of discipline

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН.xlsx

ЦІЛІ ДИСЦИПЛІНИ: вдосконалення знань та практичних навичок у лікарів інфекціоністів, терапевтичних, хірургічних спеціальностей з клініки, діагностики, лікування хворих на вірусні гепатити, ВІЛ-інфекцію.

КОНТИНГЕНТ: лікарі всіх спеціальностей.

ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: підвищення професійної підготовки лікаря з діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції.

По закінченню циклу вдосконалення лікар повинен знати:

-           етіологію та епідеміологію вірусних гепатитів;

-           особливості патогенезу та морфогенезу вірусних гепатитів;

-           класифікацію вірусних гепатитів;

-           діагностику вірусних гепатитів;

-           диференціальний діагноз жовтяниць;

-           лікування вірусних гепатитів;

-           диспансерне спостереження за рековалесцентами вірусних гепатитів;

-           етіологію та епідеміологію ВІЛ-інфекції;

-           патогенез та патоморфологію ВІЛ-інфекції;

-           сучасну класифікацію ВІЛ-інфекції;

-           клінічні ознаки ВІЛ-інфекції;

-           основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії;

-           принципи лікування ВІЛ-інфекції;

-           профілактику ВІЛ-інфекції;

-           диспансерне спостереження за ВІЛ-інфікованими.

По закінченню циклу вдосконалення лікар повинен вміти:

-           зібрати епідеміологічний анамнез;

-           провести належне клінічне обстеження;

-           призначити комплекс лабораторних досліджень;

-           провести диференціальний діагноз;

-           призначити адекватну терапію;

-           визначити об’єм профілактичних і протиепідемічних заходів.

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

Курс лекцій розроблений на кафедрі і затверджений завідувачем кафедри надається курсантам для онлайн вивчення. У лекціях висвітлюються питання етіології, епідеміології, клініки, діагностики, сучасних методів лікування вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Практичні заняття проводяться дистанційно з вирішанням ситуаційних завдань і онлайн тестуванням і консультуванням.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Семінарські заняття проводяться на базі НКП СумДУ або лікувального закладу.

МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ

Контроль успішності здійснюється при співбесіді на заняттях та при онлайн-тестуванні. По закінченню курсів проводиться онлайн-тестування, залік в усній формі. У загальній оцінці враховуються результати комп’ютерного тестування та усної співбесіди.

Порядок і черговість підготовки і подання документів для участі у курсах тематичного удосконалення:

1 Ознайомлення з навчальним планом.

2 Заповнення особистої карточки курсанта (ОСОБИСТА КАРТОЧКА КУРСАНТА.doc ) - у електронному вигляді. Відправка карточки на пошту [email protected]  з поміткою курси ТВ+ прізвище.

3 Отримання Договору (Договір ТВ) і Акта виконаних робіт (Акт по ТВ).

4 Ознайомлення з Договором (Договір ТВ) і Актом виконаних робіт (Акт по ТВ).

5 Заповнення (по 2 примірника – фізична особа; 3 примірника – юридична особа), підписання Договора (Договір ТВ) і Акта виконаних робіт (Акт по ТВ).

6 Оплата курсів за реквізитами (є у договорі).

7 Відправлення скан-копії (фото) чека на пошту [email protected] з поміткою курси ТВ+ прізвище.

8 Скан-копії (на пошту [email protected] з поміткою курси ТВ+ прізвище):

  • паспорт (перша, друга сторінки, місце прописки);
  • ідентифікаційний номер;
  • диплом про закінчення ЗВО;
  • свідоцтво про одруження, якщо диплом виданий на інше прізвище;
  • посвідчення (або сертифікати лікаря-спеціаліста) про закінчення інтернатури і спеціалізації;  
  • посвідчення про категорію;
  • посвідчення про підвищення кваліфікації.

Документи можна надати при проходженні курсів.

9 Отримання доступу і реєстрація на курси.

 

Course contents

  Вхідний контроль базових знань
  контроль базових знань
  Вірусні гепатити
  ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЕТІОЛОГІЇ, ЕПІДЕМІОЛОГІЇ, ПАТОГЕНЕЗУ ТА МОРФОГЕНЕЗУ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ
  Основні питання етіології, епідеміології, патогенезу та морфогенезу вірусних гепатитів
  методичні вказівки
  ТЕСТ Основні питання етіології, епідеміології, патогенезу та морфогенезу вірусних гепатитів
  Список літератури
  КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КЛІНІКА ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ
  Класифікація та клініка вірусних гепатитів
  методичні вказівки
  ТЕСТ Класифікація та клініка гострих гепатитів
  Список літератури
  ПАРАКЛІНІЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ
  Параклінічні методи діагностики вірусних гепатитів
  дігностика ВГВ
  діагностика ВГЕ
  методичні вказівки
  ТЕСТ Параклінічні методи діагностики вірусних гепатитів
  Список літератури
  ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ДІАГНОЗ ЖОВТЯНИЦЬ
  Диференціальний діагноз жовтяниць
  Жовтяниці ВГ
  методичні вказівки
  ТЕСТ Диференційний діагноз жовтяниць
  Список літератури
  ХРОНІЧНІ ГЕПАТИТИ ТА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ ЯК НАСЛІДОК ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ
  Хронічні гепатити та цироз печінки як наслідок вірусних гепатитів
  методичні вказівки
  ТЕСТ Хронічні гепатити та цироз печінки як наслідок вірусних гепатитів
  Список літератури
  ЛІКУВАННЯ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ
  Вірусний гепатит В (хронічний) адаптована клінічна настанова
  Вірусний гепатит В позиція ВООЗ адаптована клінічна настанова
  Протокол вірусний гепатит в у дітей
  Протокол вірусний гепатит В у дорослих
  EBV лікування
  Лікування вірусних гепатитів
  методичні вказівки
  ТЕСТ Лікування вірусних гепатитів
  Список літератури
  ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСПАНСЕРНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
  методичні вказівки
  ТЕСТ Організація диспансерного спостереження за реконвалесцентами вірусних гепатитів
  Список літератури
  Актуальні питання ВІЛ
  ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ, ДІАГНОСТИКА. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ УРАЖЕННЯ ОРГАНІВ І СИСТЕМ
  Особливості сучасної ВІЛ-інфекції, діагностика. патогенетичні механізми ураження органів і систем
  ЕТІОЛОГІЯ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ
  Етіологія та епідеміологія ВІЛ-інфекції
  ПАТОГЕНЕЗ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІ
  Патогенез та патоморфологія ВІЛ-інфекці
  КЛАСИФІКАЦІЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ, ОСНОВНІ КЛІНІЧНІ СИМПТОМИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ
  Класифікація ВІЛ-інфекції, основні клінічні симптоми ВІЛ-інфекції
  методичні вказівки
  ТЕСТ класифікація ВІЛ-інфекції, основні клінічні симптоми ВІЛ-інфекції
  Список літератури
  ОСНОВНІ СНІД-АСОЦІЙОВАНІ ІНФЕКЦІЇ ТА ІНВАЗІЇ
  Основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії
  методичні вказівки
  ТЕСТ Основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії
  Список літератури
  ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ СНІДУ
  Принципи та методи лабораторної діагностики СНІДу
  методичні вказівки
  діагностика швидкими тестами
  ТЕСТ Принципи та методи лабораторної діагностики СНІДу
  Список літератури
  ДІАГНОСТИЧНІ ЗАХОДИ З ВИЗНАЧЕННЯ ІНФІКУВАННЯ, НАЯВНОСТІ ОПОРТУНІСТИЧНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
  Діагностичні заходи з визначення інфікування, наявності опортуністичних інфекційних захворювань
  ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ
  Загальні принципи діагностики ураження нервової системи у віл-інфікованих
  КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ, ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
  Клінічні особливості перебігу віл-інфекції, визначення рівня ендогенної інтоксикації
  ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПРИ УРАЖЕННІ ЛЕГЕНЬ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ОСІБ
  Особливості діагностики та лікування при ураженні легень у ВІЛ-інфікованих осіб
  СТРУКТУРА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ
  Структура серцево-судинної патології у ВІЛ-інфікованих
  ПРОФІЛАКТИКА ПЕРЕДАЧІ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ВІД МАТЕРІ ДО ДИТИНИ
  Профілактика передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини
  ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СНІД
  Принципи лікування хворих на СНІД
  методичні вказівки
  ТЕСТ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СНІД
  Список літератури
  ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА СНІДУ. ДИСПАНСЕРНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
  Профілактика віл-інфекції та сніду. Диспансерне спостереження
  методичні вказівки
  ТЕСТ Профілактика віл-інфекції та сніду. Диспансерне спостереження
  Список літератури
  Заключний контроль знань
  Заключний контроль знань