Курс:

ТУ лікарів "ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ"

Про курс

Мета та завдання:

РОБОЧА ПРОГРАМА

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЦІЛІ ДИСЦИПЛІНИ: метою тематичного циклу є вдосконалення знань та практичних навичок у лікарів інфекціоністів, терапевтичних, хірургічних спеціальностей з клініки, діагностики, лікування хворих з вірусними гепатитами, ВІЛ-інфекцією.

КОНТИНГЕНТ: лікарі всіх спеціальностей.

ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: підвищення професійної підготовки лікаря з діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Проведення лекційних занять з використанням мультимедійної презентації, відео-матеріалів. Проведення практичних занять за визначеними темами. 

Серед інших методів навчання при вивченні навчальної дисципліни «Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція»  залежно від етапу навчання застосовують наочні методи (ілюстрація), метод підготовки до вивчення нового матеріалу та вивчення нового матеріалу, його закріпленням у вигляді питань для самоконтролю, тестових завдань, кейс-метод, пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, частково-пошукові, дослідницькі методи й інші види самостійної роботи під керівництвом викладача.

По закінченню циклу вдосконалення лікар повинен знати:

 • - етіологію та епідеміологію вірусних гепатитів;
 • - особливості патогенезу та морфогенезу вірусних гепатитів;
 • - класифікацію вірусних гепатитів;
 • - діагностику вірусних гепатитів;
 • - диференціальний діагноз жовтяниць;
 • - лікування вірусних гепатитів;
 • - диспансерне спостереження за рековалесцентами вірусних гепатитів;
 • - етіологію та епідеміологію ВІЛ-інфекції;
 • - патогенез та патоморфологію ВІЛ-інфекції;
 • - сучасні класифікації ВІЛ-інфекції;
 • - клінічні прояви ВІЛ-інфекції;
 • - основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії;
 • - принципи лікування ВІЛ-інфекції;
 • - профілактику ВІЛ-інфекції та СНІДу;
 • - диспансерне спостереження за ВІЛ-інфікованими.

По закінченню циклу вдосконалення лікар повинен вміти:

 • - зібрати епідеміологічний анамнез;
 • - провести належне клінічне обстеження;
 • - призначити комплекс лабораторних досліджень;
 • - провести диференціальний діагноз;
 • - призначити адекватну терапію;
 • - визначити об’єм профілактичних і протиепідемічних заходів.

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

Курс лекцій розроблений на кафедрі і затверджений завідувачем кафедри надається курсантам для онлайн вивчення. У лекціях висвітлюються питання етіології, епідеміології, клініки, діагностики, сучасних методів лікування вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Практичні заняття проводяться дистанційно з вирішанням ситуаційних завдань і онлайн тестуванням і консультуванням.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Семінарські заняття проводяться на базі НКП СумДУ або лікувального закладу.

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

Контроль успішності здійснюється усною співбесідою на семінарських та практичних заняттях.

По закінченню курсів проводиться комп’ютерне тестування, залік в усній формі. В загальній оцінці враховуються результати комп’ютерного тестування та усної співбесіді.

Порядок і черговість підготовки і подання документів для участі у курсах тематичного удосконалення:

1 Ознайомлення з навчальним планом.

2 Заповнення особистої карточки курсанта (ОСОБИСТА КАРТОЧКА КУРСАНТА.doc ) - у електронному вигляді. Відправка карточки на пошту [email protected] з поміткою курси ТВ+ прізвище.

3 Отримання Договору (Договір ТВ.doc) і Акта виконаних робіт (Акт по ТВ.doc).

4 Ознайомлення з Договором (Договір ТВ.doc) і Актом виконаних робіт (Акт по ТВ.doc).

5 Заповнення (по 2 примірника – фізична особа; 3 примірника – юридична особа), підписання Договора (Договір ТВ.doc) і Акта виконаних робіт (Акт по ТВ.doc).

6 Оплата курсів за реквізитами (є у договорі).

7 Відправлення скан-копії (фото) чека на пошту [email protected] з поміткою курси ТВ+ прізвище.

8 Скан-копії (на пошту [email protected] з поміткою курси ТВ+ прізвище):

 • - паспорт (перша, друга сторінки, місце прописки);
 • - ідентифікаційний номер;
 • - диплом про закінчення ЗВО;
 • - свідоцтво про одруження, якщо диплом виданий на інше прізвище;
 • - посвідчення (або сертифікати лікаря-спеціаліста) про закінчення інтернатури і спеціалізації;  
 • - посвідчення про категорію;
 • - посвідчення про підвищення кваліфікації.

Документи можна надати при проходженні курсів.

9 Отримання доступу і реєстрація на курси.

 

 

 

 

 

 

Зміст дисципліни

 • контроль базових знань
 • Основні питання етіології, епідеміології, патогенезу та морфогенезу вірусних гепатитів
 • Класифікація та клініка вірусних гепатитів
 • Параклінічні методи діагностики вірусних гепатитів
 • Диференціальний діагноз жовтяниць
 • Хронічні гепатити та цироз печінки
 • Лікування вірусних гепатитів
 • Організація диспансерного спостереження
 • Нормативна база EASL
 • Особливості сучасної ВІЛ-інфекції, стигма, дискримінація
 • Етіологія та епідеміологія ВІЛ-інфекції
 • Патогенез та патоморфологія ВІЛ-інфекції
 • Класифікація ВІЛ-інфекції, основні клінічні симптоми
 • Основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії
 • Принципи та методи лабораторної діагностики
 • Діагностичні заходи з визначення інфікування, наявності опортуністичних інфекційних захворювань
 • Загальні принципи діагностики ураження нервової системи у ВІЛ-інфікованих
 • Клінічні особливості перебігу ВІЛ-інфекції, визначення рівня ендогенної інтоксикації
 • Особливості діагностики та лікування при ураженні легень у ВІЛ-інфікованих осіб
 • Структура серцево-судинної патології у ВІЛ-інфікованих
 • Профілактика передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини
 • Принципи лікування
 • Профілактика ВІЛ-інфекції. Доконтактна та посконтактна профілактика
 • Нормативно-правова база
 • Заключний контроль знань

Автори

Чемич Микола Дмитрович, Саєнко Олександр Сергійович, Лішневська Анастасія Геннадіївна

 

 

Бажаєш
Записатися
на курс ?

Це дуже легко. Реєструйся або заходь в свій аккаунт та навчайся з задоволенням

Sign Up Sign In

Кому підійде ?

Викладачі, менеджмент університету

Представники
будь-яких професій, які під час роботи стикаються з проявами недоброчесності

студенти всіх освітніх рівнів

Здобувачам наукових ступенів