Цінності ЄС
2019-10-08—2019-10-15
Before enroll to course you must
Log In or Sign Up

Author(s)

Завгородня В.М.

Славко А.С.

Introduction

Курс «Цінності Європейського Союзу» розроблений в рамках проєкту Модуль Жана Моне ЕРАЗМУС+ 600115-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE «Впровадження в Україні цінностей Європейського Союзу» за підтримки Виконавчого агентства Європейського Союзу з освіти, аудіовізуальних засобів та культури. Місія цього проекту полягає у дослідженні права ЄС, розповсюдженні інформації, публічному діалозі та обговоренні, які сприятимуть сприйняттю цінностей ЄС серед у широких колах громадськості, серед студентів-правників, юристів-практиків та втіленню цих цінностей у правозастосовну діяльність.

Мета курсу «Цінності Європейського союзу» полягає у надані знань та формуванні розуміння цінностей ЄС, механізмів їх реалізації та захисту, а також перспектив впровадження в Україні відповідно до положень Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Ми спробували стисло подати інформацію, яка допоможе всім, хто цікавиться європейськими студіями, зорієнтуватися в базових положеннях права Європейського Союзу та основних напрямках інтеграції українського суспільства до європейського ціннісного простору.

Якщо Ви хочете дізнатися більше про наш проєкт, висловити свої думки чи побажання, або поставити питання для обговорення, спілкуйтеся з нами у Фейсбуці на сторінках Освітнього проєкту або кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін.

Course contents

  Інформація про курс
  Вступ
  Цінності Європейського Союзу
  Як працювати з курсом?
  Тема 1. Європа та європейські цінності. Цінності ЄС
  Лекція 1 Європа та європейські цінності. Цінності ЄС.
  Цінності Європейського Союзу (тема:Європа та європейські цінності)
  Питання для самоперевірки
  Тест 1
  Список літератури
  Тема 2. Права людини як основна цінність ЄС
  Лекція 2. Права людини як основна цінність ЄС
  Цінності Європейського Союзу (тема:Права людини як основна цінність ЄС)
  Питання для самоперевірки
  Тест 2
  Список літератури
  Тема 3. Гідність як цінність права ЄС
  Лекція 3. Гідність як цінність права ЄС
  Цінності Європейського Союзу(тема:Рівність і недискримінація )
  Питання для самоперевірки
  Тест 3
  Список літератури
  Тема 4. Плюралізм як цінність права ЄС
  Лекція 4. Плюралізм як цінність права ЄС
  Цінності Європейського Союзу (тема: Плюралізм як цінність права ЄС)
  Питання для самоперевірки
  Тест 4
  Список літератури
  Тема 5. Солідарність як цінність права ЄС
  Лекція 5. Солідарність як цінність права ЄС
  Цінності Європейського Союзу (тема: Солідарність як цінність права ЄС)
  Питання для самоперевірки
  Тест 5
  Список літератури
  Тема 6. Рівність і недискримінація як цінності права ЄС
  Лекція 6. Рівність і недискримінація як цінності права ЄС
  Цінності Європейського Союзу(тема: Рівність і недискримінація)
  Питання для самоперевірки
  Тест 6
  Список літератури
  Тема 7. Толерантність як цінність права ЄС
  Лекція 7. Толерантність як цінність права ЄС
  Цінності Європейського Союзу(тема:Толерантність як цінність права ЄС )
  Питання для самоперевірки
  Тест 7
  Список літератури
  Тема 8. Свобода, безпека і правосуддя
  Лекція 8. Свобода, безпека і правосуддя
  Цінності Європейського Союзу (тема: Свобода, безпека і правосуддя)
  Питання для самоперевірки
  Тест 8
  Список літератури
  Тема 9. Демократія як цінність права ЄС
  Лекція 9. Демократія як цінність права ЄС
  Цінності Європейського Союзу (тема:Демократія як цінність права ЄС)
  Питання для самоперевірки
  Тест 9
  Список літератури
  Тема 10. Верховенство права та право на належне управління
  Лекція 10. Верховенство права та право на належне управління
  Цінності Європейського Союзу (тема: Верховенство права та право на належне управління)
  Питання для самоперевірки
  Тест 10
  Список літератури