Курс:

Фінансова грамотність для школярів

Про курс

 

 

Незалежно від обраної в майбутньому професії, для сучасної людини необхідним є розуміння закономірностей розвитку економіки, здатність орієнтуватися у послугах фінансових посередників та кредитних установ з метою формування оптимальної фінансової поведінки та прийняття зважених і обґрунтованих рішень при розпорядженні особистими фінансами. Вивчення основ фінансової грамотності повинно розпочинатися ще зі шкільного віку. Курс з фінансової грамотності для школярів охоплює наступні теми фінансово-економічного спрямування: «Гроші, фінанси, кредит», «Особисті фінанси», «Податки», «Державні фінанси», «Страхування», «Цінні папери і фондова біржа».

Навчальний матеріал у розрізі кожної теми супроводжується цікавими фактами з представленої тематики, містить короткий конспект лекцій, словник основних понять, питання для самоперевірки, інтерактивні практичні завдання та тести. Лекційні матеріали та практичні завдання курсу доповнені ілюстраціями, які забезпечують наочність представленої інформації та сприяють активізації засвоєння економічних понять учнями різного шкільного віку. Практичні завдання до кожної теми сформовані здебільшого в ігровій формі та спрямовані на закріплення теоретичних знань з фінансової грамотності.

Серед безсумнівних переваг пропонованого курсу слід назвати те, що кожна тема містить доступний виклад теоретичного матеріалу та способи його подачі з мінімумом професійної термінології, враховуючи початковий рівень знань учнів в галузі економіки та фінансів. Також слід відмітити яскравий та унікальний наочний стиль. Кожна тема пояснюється просто і яскраво за допомогою знайомих кожному мультиплікаційних героїв, що збуджує інтерес до набуття знань та стимулює самостійні шукання учнів.

Мета та задачі вивчення курсу. Основними завданнями курсу є: набуття учнями базових знань про грошовий обіг, оподаткування, бюджетну систему, доходи і витрати родини та сімейний бюджет, діяльність фінансово-кредитних установ, призначення та сутність страхування, функції посередників на фондовому ринку і види цінних паперів; забезпечення розуміння учнями дії економічних законів та здатності оперувати основними фінансовими категоріями; розвиток навичок ефективного управління власними фінансами та примноження особистого доходу.

         Отже, метою курсу є підвищення рівня фінансової грамотності осіб середнього та старшого шкільного віку, набуття ними навичок раціонально управляти своїми грошима та бути досвідченими користувачами фінансових послуг.

Зміст дисципліни

 • Вступ
 • Про курс "Фінансова грамотність для школярів"
 • Алгоритм навчання
 • Інформація про авторів курсу
 • Список літератури
 • Тема 1. Гроші, фінанси, кредит
 • Тема 2. Особисті фінанси
 • Тема 3. Податки
 • Тема 4. Державні фінанси
 • Тема 5. Страхування
 • Тема 6. Цінні папери і фондова біржа
 • Підсумковий тест

Автори

 

 

Пахненко Олена Михайлівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансових технологій і підприємництва

ННІ БіЕМ

Сумського державного університету

Бричко Марина Михайлівна,

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансових технологій і підприємництва

ННІ БіЕМ

Сумського державного університету

Семеног Андрій Юрійович

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансових технологій і підприємництва

ННІ БіЕМ

Сумського державного університету

Бажаєш
Записатися
на курс ?

Це дуже легко. Реєструйся або заходь в свій аккаунт та навчайся з задоволенням

Sign Up Sign In

Кому підійде ?

Викладачі, менеджмент університету

Представники
будь-яких професій, які під час роботи стикаються з проявами недоброчесності

студенти всіх освітніх рівнів

Здобувачам наукових ступенів